Botox

Bivirkninger

Behandling med den mengde toksin som brukes til kosmetiske eller medisinske behandlinger i ansikt og i armhuler, er forbundet med få bivirkninger. Skulle du oppleve bivirkninger, skal du kontakte din behandler.

  • En kan oppleve litt tunge øyelokk etter behandling med botox i panne. Dette vil gå over av seg selv når toksinet gradvis mister sin effekt.
  • Enkelte kan oppleve hodepine samme dag som botox glabella og botox panne utføres, eller noen dager etter behandling. Dette skyldes at omkringliggende muskler prøver å kompensere for tapt muskelkraft i behandlet muskulatur. Dette er ufarlig, men kan oppleves ubehagelig. Hos de fleste går hodepinen over i løpet inntil det går over av seg selv (som oftest i løpet av 14 dager).

Når skal du kontakte din behandler?

Du bør informere behandleren din hvis du opplever bivirkninger utover lokal rødme og lett, kortvarig hevelse, tunge øyelokk og hodepine.

  • Bivirkninger som observeres i etterkant av kosmetiske behandlinger med botuliniumtoksin type A er hovedsakelig reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerter, ubehag, stikking eller bloduttredelser. Det er også mulig at du får hodepine.
  • I sjeldne tilfeller kan effekten av toksinet spre seg til nærliggende muskler, særlig rundt øyet, og dermed føre til forbigående tunge øvre øyelokk, trette øyne, hovne øyelokk, rennende øyne, tørre øyne eller rykninger i musklene rundt øyet.
  • I sjeldne tilfeller kan det oppstå synsforstyrrelser, uklart syn, dobbeltsyn eller øyebevegelseslidelser.
  • Svimmelhet, kløe eller utslett, samt allergiske reaksjoner er mindre vanlige bivirkninger.

Vanligvis oppstår disse bivirkningene i løpet av den første uken etter injeksjonene. De varer normalt ikke lenge, og har mild til moderat alvorlighetsgrad.

Risikoen for potensielt farlige bivirkninger er svært lav, men kan øke hos pasienter med svelgproblemer, visse nevromuskulære lidelser, eksisterende lungeproblemer og hos pasienter som behandles med legemidler som kan forsterke effekten av botuliniumtoksin.

Det er viktig at du informerer behandleren din hvis du lider eller har lidd av noen sykdommer, eller dersom du behandles med legemidler.

Følgende bivirkninger må du være spesielt oppmerksom på, og du må oppsøke lege umiddelbart dersom du legger merke til dem:

  • Problemer med å puste, svelge eller snakke.
  • Kraftig hevelse i ansiktet, eller at huden blir rød og du får kløende, hovne utslett.
  • Uttalt muskelsvakhet i nakke, armer eller bein.

Dersom du oppsøker andre spesialister av andre årsaker, må du informere dem om behandlingen med botuliniumtoksin. Informasjonsheftet i pakningen med legemiddelet forteller mer om de mulige bivirkningene. Rådfør deg med din behandlende lege dersom du har spørsmål eller er usikker på noe.

Informasjon og timebestilling

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY