Botox

Før behandling

Forundersøkelse/diagnostisering knyttet til behandling med toksin utføres av lege i henhold til helsepersonelloven og forskrift om legemiddelhåndtering. Hos Klinikk Trondheim utføres både forundersøkelse og behandling av lege Toril Strøm Tingstad, som har mange års erfaring med toksinbehandlinger. Tingstad underviser også i toksinbehandlinger på nasjonalt nivå for legemiddelfirmaet Galderma som produserer preparatet vi benytter til behandling. Da alle behandlinger hos oss utføres av lege, kan forundersøkelse og behandling skje samme dag.

Ved forundersøkelse gjør legen en vurdering av om ønsket behandling kan utføres. Det gis grundig informasjon om behandlingen og om mulige bivirkninger / komplikasjoner som kan oppstå. Alle som ønsker behandling må skrive under en samtykkeerklæring på at informasjonen er gitt og forstått. Deretter settes det opp en individuell behandlingsplan med anbefalinger for å oppnå ønsket resultat.

Du skal møte uten sminke på behandlingsdagen.

Informasjon og timebestilling

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY