Botox

Ofte stilte spørsmål

Hva er botox?
Botox er en forkortelse for botuliniumtoksin som er et protein som produseres av bakterien Clostridium botulinum og forekommer naturlig i bla. jordsmonn. Toksinet blokkerer noe av signaloverførselen til muskelen slik at muskelen ikke mottar signalet om å trekke seg sammen. Som et resultat av dette blir overliggende hud heller ikke kreppet sammen, og en oppnår glattere hud med færre mimiske rynker.

Små doser av toksinet injiseres i muskelen, rett under huden hvor vi ønsker å redusere allerede synlige linjer/rynker og forebygger samtidig dannelsen av nye linjer.  Nervefunksjoner, som berøringssans i huden, påvirkes ikke av toksinbehandlingen. Behandlingen er enkel, rask, effektiv og tilnærmet smertefri.

Hvordan foregår selve behandlingen?
Etter gjennomført forundersøkelse kan pasienten behandles. Behandlingen tar 5-30 minutter, avhengig av antall områder som skal behandles. Selve behandlingen består av små injeksjoner med tynn nål. Behandlingen forårsaker minimalt med ubehag, og du kan gjenoppta normale aktiviteter umiddelbart etter behandlingen, unntatt trening, badstue og massasje.

Hvilke rynker/områder behandles hos Klinikk Trondheim?

Hos Klinikk Trondheim utføres blant annet følgende behandlinger med botox:

 • botox sinnarynke (botox glabella)
 • botox panne
 • botox rundt øynene («kråketær»)
 • øyenbrynsløft med botox
 • botox i rynker på nesen
 • botox i rynker rundt munnen
 • botox lip flip
 • botox gummy smile (reduksjon av synlig tannkjøtt ved smil)
 • botox nedadgående munnviker («surmunn»)
 • botox rynker overleppe
 • botox masseter  (tanngnisning/kjevespenning)
 • botox rynker hals
 • botox mot overdreven svette i armhuler
 • botox mot rødme i ansiktet, hals og bryst

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til andre indikasjoner

Hvordan oppnå gode resultater?
Et godt resultat avhenger av at behandleren kan å «lese» ansiktet og dets bevegelsesmønster, beregne riktige doser og injisere dosene i riktig muskulatur. Det det stilles derfor store krav til anatomikunnskap og kompetanse hos behandleren.

Hvor raskt setter effekten inn?
Synlig effekt etter behandling inntrer normalt i løpet av 2 -3 dager. Etter 1-2 uker har en full effekt. Effekten av injeksjonene er midlertidig.

Hvor lenge varer effekten av behandlingen?
Ved behandling av glabella, panne og kråketær har de fleste effekt i 3-4 måneder. Noen ganger lengre, noen ganger kortere. Ved toksinbehandling av hyperhidrose i armhuler kan en ha effekt opptil 6-9 måneder.

Behovet for ny behandling avhenger av hvor lenge effekten varer hos hver enkelt pasient.

Hvilke medisinske tilstander kan behandles med toksin?

 • Anspent kjevemuskulatur / kjevelåsninger
 • Hyperhidrose (overdreven svette)
 • Spenningshodepine og migrene
 • Muskelspasmer i ansikt og på kropp
 • Torticollis (barn født med «skjev nakke»)
 • Smertetilstander
 • Mild depresjon hos pasienter under 65 år

Hvem kan ikke behandles?
Gravide, ammende og de med svelgproblemer eller spesielle nevrologiske sykdommer, skal ikke ha toksiner.

Er behandlingen smertefull?
Behandlingen utføres med svært tynne nåler og er forbundet med minimal smerte. Det er ikke behov for noen form for bedøvelse eller smertestillende i forkant av behandlingen.

Kan jeg gå på jobb samme dag som behandling er utført, uten at behandlingen synes?

 • Behandlingen kan medføre noe rødme og litt hevelse, men i de fleste tilfeller er spor etter behandling svært lite synlige etter 15-20 minutter
 • Noen kan få blåmerker etter behandlingen. Disse vil forsvinne av seg selv i løpet av 1-2 uker

Hvilke bivirkninger kan forekomme ved toksinbehandling?

Behandling med den mengde toksin som brukes til kosmetiske eller medisinske behandlinger i ansikt og i armhuler, er forbundet med få bivirkninger. Skulle du oppleve bivirkninger skal du kontakte din behandler.

 • En kan oppleve litt tunge øyelokk ved kraftig behandling av pannemuskulatur. Dette vil gå over av seg selv når toksinet gradvis mister sin effekt.
 • Enkelte kan oppleve hodepine samme dag som toksinbehandling i glabella og panne utføres, eller noen dager etter behandling. Dette skyldes at omkringliggende muskler prøver å kompensere for tapt muskelkraft i behandlet muskulatur. Dette er ufarlig, men kan oppleves ubehagelig. Hos de fleste går hodepinen over i løpet inntil det går over av seg selv (som oftest i løpet av 14 dager).

Informasjon og timebestilling

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY