Klinikk Trondheim ønsker å tilby deg den beste medisinske behandlingen,
samtidig som du får en trygg og god opplevelse.
Kvalitet, trygghet, glede og stolthet.
Bare det beste er godt nok.

Dr. Ola Evjen

Spesialist i plastisk kirurgi og generell kirurgi

Dr. Ola Evjen er medisinsk ansvarlig overlege og grunnlegger av Klinikk Trondheim. Han har lang erfaring og utfører i dag operasjoner innen plastisk og kosmetisk kirurgi,  med høy presisjon. Hans faglige dyktighet har gjort ham til en svært anerkjent kirurg innenfor sitt fagfelt.

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Våre Medarbeidere

Ola Evjen

Medisinsk ansvarlig overlege

Ola Evjen ble som 25-åring uteksaminert ved Det Medisinske fakultet i Trondheim i 1988.

Han har sin spesialistutdannelse i generell kirurgi fra Sykehuset Levanger og St. Olavs Hospital.

Har spesialistutdannelse i plastisk og rekonstruktiv kirurgi, inklusiv brannskadekirurgi og håndkirurgi fra Haukeland Sykehus.

Var foreleser ved internasjonal brannskadekongress i Athen i 1999, samt foreleser og møteleder ved Nordisk brannskadekongress i Bergen i 2000.

Har arbeidet som overlege i plastikkirurgi ved Avdeling for plastikkirurgi og brannskade på Haukeland Sykehus, og seksjonsoverlege i plastikkirurgi ved St.Olavs Hospital fra 2000-2001.

Var overlege og medisinsk ansvarlig overlege ved Klinikk Stokkan og Teres/Volvat Stokkan fra 2000-2016.

Ola Evjen etablerte Klinikk Trondheim i Fosenkaia 3 i 2017.

Evjen er medlem i Den Norske Legeforening, Norsk kirurgisk forening, Norsk plastikkirurgisk forening, Norsk forening for estetisk plastikkirurgi (tidligere styremedlem) og Internasjonal Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Audhild Aksnes Evjen

Daglig leder

Audhild jobber til daglig i resepsjonen, og er ansvarlig for alle henvendelser til klinikken.

Som daglig leder er hun i tillegg ansvarlig for at ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og at klinikken drives i henhold til norsk standard og norsk regelverk.

Audhild har grunnutdanning i sykepleie fra Innherred Sykepleierhøgskole i Levanger, fra 1986-1988, og videreutdanning innen arbeids- og organisasjonspsykologi, jus, veiledning og NLP-coaching.

Hun har arbeidet som sykepleier ved kirurgisk avdeling, mottakelse og intensiv avdeling ved Sykehuset Levanger, intensiv avdeling ved Nordland Sentralsykehus og Klinikk Stokkan.

Hun har også arbeidet som lærer ved Verdal videregående skole, og vært konstituert helsesøster i Verdal Kommune.

I Centrum Bedriftshelsetjeneste har hun arbeidet som HMS-rådgiver og bedriftssykepleier.

Toril Strøm Tingstad

Kosmetisk

Toril Strøm Tingstad er lege, utdannet ved Aarhus Universitet, Danmark. Hun har jobbet med hud og estetisk medisin på heltid, siden 2013.

Ved Klinikk Trondheim jobber Tingstad i tett samarbeid med plastikkirurg Ola Evjen.

Tingstad har i flere år vært medisinsk ansvarlig lege hos et av landets ledende private helseforetak. Arbeidet har blant annet inkludert deltagelse i sentralt kvalitetsutvalg som er sykehusenes overordnede rådgivende utvalg innen pasientsikkerhet, kvalitets‐ og forbedringsarbeid.

Tingstad behandler medisinske hudlidelser, veileder pasienter i hudhelse og utfører estetiske behandlinger med injeksjoner, medisinske peelinger og PRP. Tingstad behandler også enkelte smertetilstander (hodepine, kjevespenninger) og hyperhidrose.

Tingstad er autorisert på spesialistnivå gjennom Galdermas autorisasjonsprogram for injeksjonsbehandlinger. Hun har fordypning i ansiktsanatomi og har gjennomført «Advanced Anatomy Training» i regi av Galderma. Hun har også gjennomført kurs i «Continuing medical education in Aesthetic Dermatology» ved Charité – Universitätsmedizin i Berlin.

Tingstad er kurset innen laserbehandlinger, strålevern og sikkerhet, microneedeling og bruk av ulike cosmoceuticals. Hun er opplært i PRP-behandling i London hos Dr. Sister, en autoritet og pioner innen PRP-behandling.

Tingstad har i flere år også jobbet for Galderma på nasjonalt nivå, hvor hun underviser kirurger, leger, tannleger og sykepleiere, i teori og injeksjonsteknikk.

Tingstad er opptatt av sunn hud og at behandlingene som utføres skal være effektive og trygge for pasienten. Hun er også opptatt av at resultatet av de estetiske behandlingene skal være naturlige.

Rita Sletten Olsen

Anestesisykepleier

Rita jobber til daglig på operasjonsstua og oppvåkningen.

Hun har grunnutdanning som sykepleier fra Nordland Sentralsykehus, Bodø. Spesialutdanning som intensivsykepleier og anestesisykepleier ved Haukeland sykehus, Bergen.

Fra 1981 til 1990 jobbet hun ved anestesiavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim. Fra 1990 til 2003 ved anestesiavdelingen, Hjerteklinikken St. Elisabeth.

Siden 2003 har Rita jobbet ved Klinikk Stokkan, nå Volvat Stokkan.

Per Olav Olsen

Overlege anestesi

Per Olav Olsen ble uteksaminert ved Det Medisinske fakultet, Universitetet i Bergen i 1975.

Fra 1976 turnustjeneste og militærtjeneste.

Ansatt ved Anestesiavd., Vestfold Sentralsykehus, Tønsberg 1978-1981. Ansatt ved Anestesiavd. Regionsykehuset i Trondheim / St. Olav Hospital 1981- 2018.

Godkjent spesialist i anestesiologi 1985.

Fra 1989 overlege ved St.Elisabeth Hospital, senere også ved St.Olavs Hospital.

Fra 1988 arbeidet sporadisk ved Klinikk Stokkan. I 2002 og 2003 permisjon fra St.Olavs Hospital for å arbeide heltid ved Klinikk Stokkan.