Lipødem

Lipødem er en kronisk sykdom som gir smertefull økning av fett i spesielle områder. Lipødem forekommer i praksis bare hos kvinner. Fettvevet samles sidelikt/symmetrisk i depoter, vanligvis fra midjen og ned, men kan også forekomme på armene og bare på leggene. Sykdommen har også blitt kalt «smertefullt fettsyndrom.» Lokale fettansamlinger uten smerter kaller vi lipohypertrofi.

Det er viktig å skille lipødem fra lymfødem, lymfødem er hevelse i vevet pga redusert lymfetransport.

Ordet lipødem er noe misvisende. I dag mener man lipødem er en økt lekkasje fra de små kapillærene(minste blodårene) av protein og væske som gir en betennelses-tilstand med opphopning av lymfelignende væske og økt fettdannelse i vevet. Dessverre utvikler svært mange lipødem-pasienter også generell fedme, ved økning av vevstyngden øker belastning på væsketransport, noe som øker sjansen for ødem.

Lipødem har i det siste fått mye oppmerksomhet da det er rapporter som viser at det kan være mange kvinner som har denne sykdommen. Mange leger og pasienter er ikke klar over tilstanden og mange har gått i flere ti-år uten å få diagnosen og adekvat behandling.

Lipødem starter oftest i puberten, eller senere ved endringer i hormon-nivået, som svangerskap, overgangsalder, gynekologiske operasjoner, hormonterapi og stressituasjoner kan gi økende fettutvikling.

Ved Klinikk Trondheim tilbyr vi nå fettsuging av lipødem, vi har valgt å bruke Body-Jet WAL som har mindre risiko for komplikasjoner og bivirkninger. Se egen Lipoedema brosjyre human med WAL Body-jet .

På klinikken: 4-5 timer

Behandlingstid: 3-4 timer

Tilbake på jobb: 1-2 uker

Kan trene igjen: 3-4 uker

Informasjon og timebestilling

  • DD slash MM slash YYYY