Lipødem

Klinikk Trondheim har tett samarbeide og avtale med Fysioterapeut Katharina Karl som har spesialutdanning fra Tyskland til vurdering og behandling av lipødem (og lymfødem) . Hun kan tilby hjelp til kompresjonsbehandling og tilpassing før og etter eventuell operasjon og oppfølging med lymfedrenasje og arrbehandling for et best mulig resultat på kort og lang sikt.

Alle pasientene må ha gått gjennom en forberedende behandling med lymfedrenasje som inkluderer vevsbehandling av eventuell fibrotisk(hardt) vev og kompresjonsbehandling. Det tar litt tid for å få ordnet alle kompresjonsplaggene du trenger. Når du har en legeattest med bekreftet diagnose kan det sendes søknad til behandlingshjelpemiddel-enhet/sentral (Trondheim; St. Olav Hospital) for dekning av kompresjonsplaggene, de trenger 8 til 9 dager for å behandle søknaden. I den tiden kan målene taes, så sende bestilling til Medi Norway og/ eller Jobst/ Essity. Målsydde produkter tar rundt 1 til 2 uker til de er hjemme hos pasienten.

Hvor mange behandlinger med lymfedrenasje som trenges er litt avhengig av tilstanden til pasienten, men minst seks og i hvert fall to ganger i uken før operasjonen.

Får du godkjent søknaden hos din behandlingshjelpemiddelenhet (Trondheim; St. Olav Hospital) får du dekket alle kompresjonsplaggene du trenger.

Kompresjonsplagg til bruk etter operasjonen må tilpasses av erfaren fysioterapeut og medbringes til klinikken. Det er viktig å ha avtalt oppfølging etter operasjonen av fysioterapeut med erfaring i lipødem-behandling. Det er svært viktig med lymfedrenasjebehandling noen få dager etter operasjon for å forhindre at hematomer/blødninger setter seg fast i vevet og vevet stivner til. I tillegg skal sirkulasjonen bedres i vevet og stimulere danning av nye lymfekanaler. Så må det tilpasses nye kompresjonsplagg etter at hevelsen fra operasjonen har gått over.

Når operasjonen er ferdig tar du på deg et kompresjonsplagg og eventuelt ekstra bandasje som legger press på det behandlede området.

På klinikken: 4-5 timer

Behandlingstid: 3-4 timer

Tilbake på jobb: 1-2 uker

Kan trene igjen: 3-4 uker

Informasjon og timebestilling

  • DD slash MM slash YYYY