Lipødem

Er alle vanlige symptomer tilstede, kan diagnosen stilles bare på grunnlag av sykehistorie og klinisk undersøkelse. Det er sjelden nødvendig/hensiktsmessig med billeddiagnostiske undersøkelsesmetoder. Noen anbefaler å bli undersøkt av en karkirurg for videre utredning. Karkirurgen foretar en ultralydundersøkelse av beina, og eventuell armer, for å finne mulige åreknuter, og for å skille mellom lipødem og lipolymfødem.

Det kan være vanskelig å stille diagnosen i tidlig stadium og når lipødemet ledsages av stor fedme. Fysioterapeuter med lymfødem-kompetanse og erfaring er ofte de som først kjenner igjen et lipødem.

Det er få leger som føler seg kompetente i å diagnostisere lipødem. Dette er dog i stadig endring. Ideelt sett burde pasienten ses av et tverrfaglig team, men et slikt tilbud er dessverre ennå ikke etablert i Norge. Norsk lymfødem- og lipødemforbund, NLLF , har oversikt over fysioterapeuter i Norge med spesialkompetanse i behandling av lipødem og lymfødem. I enkelte Helseregioner stilles det krav at lege bekrefter diagnosen for å få rett på behandlingshjelpemidler. Tidlig diagnostisering er vanskelig, men samtidig viktig. Å vite at man har en utfordrende tilstand kan gjøre det lettere å gjøre de riktige valgene og dermed påvirke forløpet.

En godkjent diagnose er forutsetning for å få refundert kostnader for fysioterapi og kompresjonsklær. Dessuten er det viktig for å vurdere et mulig resultat etter en operasjon. Pasienter med lipolymfødem har en annen prognose enn pasienter med lipødem.

Fysioterapeut med spesialkompetanse

Klinikk Trondheim har tett samarbeide og avtale med Fysioterapeut Katharina Karl som har spesialutdanning fra Tyskland til vurdering og behandling av lipødem (og lymfødem). Hun kan tilby hjelp til diagnose, forundersøkelse, kompresjonsbehandling og tilpassing før og etter eventuell operasjon og oppfølging med lymfedrenasje og arrbehandling for et best mulig resultat på kort og lang sikt. Det er viktig å ha gjennomført forberedende behandling med kompresjonsbehandling og lymfedrenasje hos fysioterapeut med spesialkompetanse, samt avtale om oppfølging etter operasjonen for å få et godt resultat.

Differensialdiagnoser

For å kunne stille diagnosen må lipødem avgrenses fra andre fett-fordelingsforstyrrelser:

  • Lipohypertrofi: symmetrisk, terapiresistent, en viss tendens til blåmerker, MEN ingen væskeansamling i vevet, og ikke økt smerte.
  • Godartet lipomatose: symmetrisk, terapiresistent, MEN ingen tendens til blåmerker, ingen væskeansamling i vevet, og ingen smerteproblematikk.
  • Lipomatosis dolorosa (Morbus Dercum): symmetrisk, terapiresistent, smerteproblematikk, MEN ingen tendens til blåmerker, ingen væskeansamling i vevet, debut som regel senere (30 – 50 år).
  • Lymfødem: assymmetrisk(rammer som regel kun et bein/arm), terapiresistent, smerteproblematikk, MEN ingen tendens til blåmerker, væskeansamling i vevet.

På klinikken: 4-5 timer

Behandlingstid: 3-4 timer

Tilbake på jobb: 1-2 uker

Kan trene igjen: 3-4 uker

Informasjon og timebestilling

  • DD slash MM slash YYYY