Lipødem

Fettsuging er en operasjon, noe som betyr at det alltid er en risiko for komplikasjoner og bivirkninger. Fra USA kjenner vi til fettsuginger som har medført meget alvorlige komplikasjoner. Store og omfattende fettsuginger hos overvektige er risikable og bør derfor ikke utføres. Dersom behandlingen utføres sammen med andre omfattende plastiske operasjoner øker også risikoen for mer alvorlige komplikasjoner.

Resept på blodfortynnende sprøyte, forebyggende mot blodpropp, får du av oss, første sprøyte settes rett under huden på magen, på oppvåkningen etter operasjonen, vanligvis brukes en sprøyte daglig i 10 dager etter operasjonen.

Liten risiko

Fettsuging slik vi utfører det, med fjerning av små eller moderat store fettansamlinger, er en trygg operasjon som har mindre risiko for komplikasjoner enn de fleste andre plastiske operasjoner. Infeksjoner forekommer heldigvis svært sjelden, og vi gir alltid forebyggende antibiotika. Større blødninger er også svært sjeldne. Blåflekker og noe hevelse er vanlig, men forsvinner som regel etter 2-4 uker. Nummenhet i huden er også vanlig, men normaliserer seg som regel innen 3 måneder.

Den første tiden etter operasjonen er det vanlig med noen harde og ujevne områder under huden, men dette vil gradvis forsvinne. Her vil fysioterapeuten hjelpe deg. Løs hud kan også være et problem hos noen, og da kan oppstramming og fjerning av løs hud være aktuelt å vurdere på et senere tidspunkt. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Generelt kan vi si at problemer med overskuddshud eller løs hud blir større med eldre pasienter og pasienter med dårlig hudelastisitet. Mindre ujevnheter i huden forekommer, men disse er små og normalt sett lite synlige. Risikoen for mer synlige ujevnheter øker jo større mengder fett man suger. Større ujevnheter, som søkk og dumper i huden, er heldigvis sjeldne med vår teknikk som benytter WAL metoden og tynne kanyler.

På klinikken: 4-5 timer

Behandlingstid: 3-4 timer

Tilbake på jobb: 1-2 uker

Kan trene igjen: 3-4 uker

Informasjon og timebestilling

  • DD slash MM slash YYYY