Dobbelthake

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkningene som blir observert, blir bedre i løpet av 4-ukersperioden mellom behandlingene. Enkelte reaksjoner på injeksjonsstedet kan imidlertid vare i en lengre periode.

Informasjon og timebestilling

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY