Pigmenteringer

Bivirkninger

En må regne med noe rødhet, tørrhet, flass, kløe og svie under behandling av pigment i huden. Dette er ikke en bivirkning, men et tegn på at behandlingen virker.

En blir ekstra lysfølsom under behandling og kan derfor lettere få skader av sola. En skal unngå kraftig soleksponering under og etter behandling og daglig bruke solfaktor 30-50.

Pigmenteringene kan bli mørkere ved oppstart av behandling. Dette fordi pigmenteringene jobber seg opp gjennom huden, mot overflaten, før cellene avstøtes.

Settes det opp et nedtrappingsprogram SKAL dette følges. Hvis ikke, kan en få en såkalt reboundeffekt med kraftigere pigmenteringer enn det var i utgangspunktet. Disse er ofte krevende å behandle. Ved overdreven bruk av Hydrokinon over tid, kan en også få pigmenteringer i huden som en ikke blir kvitt.

Ved behandling av aldersflekker må en regne med at det oppstår sår i huden som varer i inntil 2-3 uker. Dette er ikke en bivirkning, men et tegn å at behandlingen virker.

Noen kan reagere på innholdsstoffene i produktene. Oppstår kraftig hevelse i huden, eller under øynene er det viktig at en kontakter sin behandler.

Som ved bruk av alle typer kremer og medikamenter kan enkelte reagere på innholdsstoffer med en allergisk reaksjon. Skulle en være en av de få å oppleve kløe eller hevelse i svelget, pustevansker eller blodtrykksfall, skal en straks kontakte lege. Ring da 113.

Informasjon og timebestilling

  • DD slash MM slash YYYY