Rosacea

Bivirkninger

Ved oppstart av behandlingen kan en oppleve økte symptomer i form av økt rødme og kviselignenede utbrudd i en periode. Dette reduseres hos de fleste etter noen uker. Noen kan reagere på enkelte innholdsstoffer i produktene. En ser da en symptomforverring som ikke går over, evt. med uttalt hevelse i tillegg og en må da endre produkt. Ved medikamentell behandling vil bivirkningene avhenge av type medikament som brukes og vi anbefaler derfor å lese pakningsvedlegget for det enkelte medikamentet for mer detaljert informasjon om bivirkninger.

Informasjon og timebestilling

  • DD slash MM slash YYYY