Behandling av linjer og rynker

Før behandling

Forundersøkelse/diagnostisering knyttet til behandling utføres av lege i henhold til helsepersonelloven og forskrift om legemiddelhåndtering. Hos Klinikk Trondheim utføres både forundersøkelse og behandling av lege Toril Strøm Tingstad, som har mange års erfaring med estetisk medisin. Tingstad underviser også i teori og behandlingsteknikk på nasjonalt nivå.

Da alle behandlinger hos oss utføres av lege, kan forundersøkelse og behandling skje samme dag.

Ved forundersøkelse gjør legen en vurdering av om ønsket behandling kan utføres. Det gis grundig informasjon om behandlingen og om mulige bivirkninger / komplikasjoner som kan oppstå. Alle som ønsker behandling, må skrive under en samtykkeerklæring på at informasjonen er gitt og forstått. Deretter settes det opp en individuell behandlingsplan med anbefalinger for å oppnå ønsket resultat.

Det er viktig at du informerer behandleren din hvis du lider eller har lidd av noen sykdommer, eller dersom du behandles med legemidler.

Du skal møte uten sminke på behandlingsdagen.

Informasjon og timebestilling

  • DD slash MM slash YYYY