Sunekos

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte må en gjenta behandlingen?
For god effekt anbefales det å starte med en kur på 3 behandlinger, med 2 ukers mellomrom. Deretter anbefales det 1-2 vedlikeholdsbehandlinger hver sjette måned.

Hvem skal ikke behandles?
Vi behandler ikke gravide eller ammende, eller personer med aktive, autoimmune sykdommer. En skal ikke stå på immundempende medisiner eller antibiotika når behandling utføres. En skal heller ikke ha infeksjoner i området som skal behandles, eller aktivt herpesutbrudd. På konsultasjonen spør legen om tidligere sykdommer, medikamenter og eventuelle allergier. Dette for å avdekke om det er noe som kan påvirke behandlingen.

Er det noe jeg må unngå i dagene etter behandling?
Du skal ikke berøre de behandlede områdene. Du skal heller ikke smøre på krem eller sminke de første 2 timer etter behandling. Dette for å redusere sjansen for infeksjon. Det anbefales å unngå trening og soling til hevelsen har avtatt. Du kan ellers leve som normalt.

Kan Sunekos kombineres med andre injeksjonsbehandlinger?
Sunekos kan kombineres med andre injeksjonsbehandlinger. Når det gjelder behandling med Sunekos ved og under øynene, anbefales det at det går 14 dager mellom Sunekosbehandlingen og behandling med botox eller Restylane i samme område. Dette for å redusere sjansen for væskeopphopning under øyet.

Informasjon og timebestilling

  • DD slash MM slash YYYY