Hyperhidrosis

Konsultasjon, 30 minutter
650

Prisene for operasjon inkluderer bedøvelse/sedasjon/narkose, forsikring og etterkontroll(er). Forbehold om trykkfeil.

Armhuler; fjerning av svettekjertler; utskraping
24 000

Armhuler; fjerning av svettekjertler; fjerne hud og plastikk
26 000