Bivirkninger

Bivirkninger

Da en bruker pasientens eget plasma i behandlingen, er det få bivirkninger knyttet til behandlingen.
En må regne med hevelse, blåmerker og rødhet i etterkant av behandlingen.

Andre bivirkninger er:

 • Hodepine
 • Smerte på behandlet område
 • Blodtrykksfall
 • Sekundær infeksjon 1:50 000

Når skal PRP-behandling ikke utføres?

Ved:

 • Kreft
 • Kjemoterapi
 • Aktuell stråleterapi
 • Trombocytopeni (lav konsentrasjon av blodplater)
 • Hypofibrinogenemi (blødere, von Willebrand sykdom)
 • Hemodynamsik instabilitet (hjertesvikt)
 • Blodforgiftning
 • Porfyri (stoffskiftesykdom)
 • Ustabil diabetes
 • Allergi mot kirurgisk stål
 • Isotretinoin siste 6 mndr.
 • Graviditet

Relative kontraindikasjoner (Behandling kan utføres dersom lege tillater det):

 • Blodsykdommer og blodplateabnormaliteter
 • Antikoagulerende behandling (blå merker)
 • Aspirin, tran, naturprodukter som medfører økt blødningstendens
 • Bruk av NSAIDs de siste 48 timer (Ibux, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac etc.)
 • Kortikosteroidinjeksjon eller systemiske kortikosteroider de siste to uker
 • Feber eller bruk av antibiotika
 • Pågående hudinfeksjon, eller utslett på behandlingssted eller hvor blodprøve tas
 • Sykehistore med infeksjoner med pseudomonas, enterokokker eller klebsiella

Informasjon og timebestilling

 • DD slash MM slash YYYY