Kjemisk peeling

Bivirkninger

Tørr flassende hud etter peel er normalt og ikke en bivirkning. Noen vil flasse og flake av mye, andre lite. Kviseutbrudd etter gjennomført peel er også helt normalt.

Enkelte kan ha ukjent allergi og reagere på innholdsstoffene i peelingene. Evt. allergiske reaksjoner vil oppstå under påføring av peelingen og vil bli håndtert på klinikken. Det er viktig å huske at hudbarrieren er midlertidig skadet og en er mer mottakelig for infeksjon og skadelige solstråler etter peel. Det er derfor viktig å følge anbefalingene for etterbehandling, som din behandler informerer deg om i forkant av behandlingen, for å unngå skader i huden eller økning av hyperpigmenteringer. Skulle en oppleve kraftig hevelse eller smerte i etterkant av behandling, er det viktig at du tar kontakt med din behandler.

Informasjon og timebestilling

  • DD slash MM slash YYYY