Brystforstørring, brystforstørrelse, silikon hos Klinikk Trondheim, plastisk kirurgi
 • Brystforstørring
 • Før operasjon
 • Under operasjon
 • Etter operasjon
 • Komplikasjoner
 • Inngrepsgaranti
 • Ofte stilte spørsmål
 • Brystforstørring priser
 • På klinikken: 4 timer

  Behandlingstid: 2 timer

  Tilbake på jobb: 1-2 uker

  Kan trene igjen: 4-6 uker

  Brystforstørring

  Komplikasjoner som blødning og infeksjon kan oppstå etter alle operasjoner, men det skjer heldigvis sjelden. Dette kan i dag behandles uten at resultatet av operasjonen ødelegges. Ved harde slag eller støt, fra for eksempel karatespark eller bilulykker, kan protesen gå i stykker. I slike tilfeller bør silikon-gelen fjernes og ny protese legges inn. Plastikkirurgen som opererte deg er tilgjengelig på telefon hele døgnet, dersom du skulle oppleve noen problemer etter operasjonen.

  Forskning

  Det har vært diskutert hvorvidt silikonimplantater skulle kunne forårsake brystkreft eller såkalte autoimmune sykdommer, som leddgikt og sjeldne sykdommer i hud og bindevev. Vedrørende brystkreft foreligger det store vitenskapelige undersøkelser med mange tusen kvinner som har fått operert inn silikonimplantater. Disse undersøkelsene viser at det ikke er noen overhyppighet av brystkreft blant kvinner med brystimplantater.

  De siste årene er det på verdensbasis rapportert noen få tilfeller av såkalt breast implant associated anaplastic large cell lymphoma, forkortet BI-ALCL, hos pasienter med silikonimplantater. Foreløpige data tyder imidlertid på at dette er en relativt snill svulstform som forekommer svært sjelden. Resultatene etter behandling er vanligvis svært gode. Ved usikkerhet om dette har oppstått vil vi henvise deg til offentlig spesialavdeling for undersøkelse og behandling.

  Det er rapportert flere tilfeller av autoimmun sykdom hos kvinner som har fått innlagt silikonimplantater. I de store kontrollerte studiene viser det seg imidlertid at kvinner uten silikonimplantater har like stor risiko for å utvikle immunsykdommer som kvinner med.

  Plassering av implantater

  Implantatene opereres alltid inn bak brystkjertelen, og av og til også bak muskelen. Dersom man skulle få en kreftkul vil denne ligge på framsiden av implantatet, mellom protesen og huden. Det vil derfor ikke være vanskelige å oppdage en slik kul for en kvinne med silikonimplantat enn for en kvinne uten. De fleste undersøkelsene tyder også på at brystkreft ikke oppdages på et senere stadium hos kvinner med silikonimplantater.

  Når det gjelder mammografi mener mange at denne undersøkelsen blir mindre sikker dersom man har innlagt silikonimplantater, og spesielt gjelder dette dersom man skulle utvikle såkalt kapsel. Mammografi hos pasienter med silikonimplantater bør derfor utføres av radiografer som har erfaring med dette og med røntgenlege tilgjengelig som samtidig kan utføre ultralyd av brystene. Hos kvinner over 40 år anbefaler vi at mammografi rutinemessig blir utført før silikonimplantater legges inn.

  Dannelse av kapsel

  Rundt ethvert fremmedlegeme som innlegges i kroppen vil det danne seg en tynn hinne av bindevev. Hos noen pasienter kan arrvevet bli tykkere enn vanlig, og det er dette som kalles kapsel. En sjelden gang kan kapselen bli ekstra kraftig, samt trekke seg sammen. Brystet vil da kunne kjennes hardt og iblant ømt, samt få en rundere og noe unaturlig form. Hard kapsel kan komme raskt etter operasjonen eller utvikle seg etter flere år. Dette er en kjedelig bivirkning, men det er heldigvis helt ufarlig.

  Kapseldannelse kan forekomme i alle grader, fra en knapt merkbar kapsel til et bryst som er påfallende hardt og ømt. Vår erfaring er at kapseldannelse forekommer hos ca. 5% av pasientene i løpet av de første 5 årene etter innlegging av brystimplantater.

  En plagsom kapseldannelse kan behandles med en ny operasjon hvor kapselen og implantatet fjernes, før det legges inn nye implantater. Har man først utviklet en kapsel er det imidlertid økt risiko for at den vil komme tilbake dersom det legges inn nytt implantat. Den eneste sikre måten å bli kvitt kapselproblemet på er å fjerne de gamle brystimplantatene og ikke legge inn nye. Brystene vil da normalt bli mer eller mindre slik de var før innleggelsen av implantatene.

  Undersøkelser har vist at flertallet av kvinner som får problemer med kapsel foretrekker et bryst som er noe hardt og rundt framfor brystet de hadde før operasjonen.

  Nedsatt følsomhet og ujevnheter

  Nummenhet, nedsatt følelse i deler av brystet eller i brystvortene er ikke helt uvanlig etter operasjonen. Hos de fleste vil følelsen komme tilbake etter et års tid, men noen kan få områder med nedsatt følelse permanent.

  Hos tynne pasienter med lite underhudsfett hender det at man kan kjenne implantatene i underkant av brystene. Dette kjennes som en eller flere myke kuler som lett lar seg forskyve når man trykker på dem. Av og til kan dette oppstå i samband med kapseldannelse. Hos pasienter som er meget tynne og har svært lite eget brystvev vil man kunne oppleve såkalt wrinkling/rippling. Dette er mest synlig når pasienten bøyer seg framover og vil ses som en bølget uregelmessighet i øvre del av brystet. For å motvirke dette problemet kan man vurdere å legge protesene under brystmuskelen.

  Amming

  Ammeevnen vil kunne bli redusert etter operasjonen, og nye svangerskap vil dessuten kunne tøye huden og resultere i at brystene blir slappe på nytt. Amming med silikonimplantater medfører en betydelig risiko for å utvikle kapsel, sannsynligvis over 50 %. Vi anbefaler derfor helst å vente med silikonimplantater til man har fått de barna men skal ha. Etter avsluttet amming bør man ikke legge inn proteser før det er gått seks måneder.

  Man har de siste årene blitt klar over at enkelte gamle implantater har gått i stykker uten at de har vært utsatt for slag eller støt. I de fleste tilfellene har det dreid seg om eldre implantatmodeller med tynnere vegg enn de implantatene som brukes i dag. Imidlertid har man ingen garanti for at enkelte av dagens implantater med tiden også kan gå i stykker. Det har derfor vært diskutert hvorvidt man skulle gå ut med en anbefaling om at silikonimplantater bør byttes ut etter et visst antall år, for eksempel etter 10-15 år. Per i dag mener imidlertid de fleste i det plastikkirurgiske fagmiljøet at det ikke er en entydig medisinsk grunn til å anbefale utskifting av gamle implantater så lenge pasienten ikke har noen symptomer fra brystene.

  Ødelagte implantater

  Silikonimplantater innlagt i brystene er omgitt av en bindevevshinne. I de fleste tilfeller hvor ett implantat går i stykker vil silikonsgelen forbli inne i hinnen som kroppen har laget. Skulle denne hinnen også gå i stykker vil silikon-gel kunne lekke ut i brystvevet. Dette vil normalt sett oppdages som en kul i tilslutning til brystet. Bortsett fra lokale problemer er det imidlertid ikke påvist at sprukne silikonimplantater medfører silikonforgiftning eller annen vesentlig helsefare. Undersøkelser har vist at pasienter med ødelagte silikonimplantater heller ikke har økt risiko for immunsykdommer. Dersom det påvises at et silikonimplantat er i gått i stykker bør imidlertid implantatet fjernes så snart som mulig. Normalt vil man da fjerne begge implantatene. Om pasienten ønsker det kan man samtidig legge inn nye.

  På klinikken: 4 timer

  Behandlingstid: 2 timer

  Tilbake på jobb: 1-2 uker

  Kan trene igjen: 4-6 uker

  Informasjon og timebestilling

  • DD slash MM slash YYYY