Fraksjonert CO2 laser

Alle behandlinger som er virksomme vil også kunne gi bivirkninger og komplikasjoner.
Kompetent behandler, fraksjonert lasers virkemåte med mikrostråler og eCO2´s moderne teknologi reduserer forekomsten av bivirkninger.

Forventede bivirkninger som kan forekomme er:

Kløe: Dette er normalt i 2-3 uker etter behandling. Dette skyldes frigjøring av histamin og kan dempes med antihistaminer

Rødhet: Dette kan vedvare i fler måneder, særlig ved behandling av hals og øvre bryst. Dette vil forsvinne over tid.

Rustfarget hud: Dette er normalt den første uken etter behandling og vil forsvinne uten ytterligere behandling.

Milier: Enkelte opplever små hvite talgcyster i huden i etterkant av behandling. Disse vil forsvinne etter 2-3 uker.

Akne: En sjelden gang kan enkelte oppleve en akneliknende tilstand (kviser). Dette skyldes ofte at en har smurt med et for tykt lag av etterbehadlingskrem.

Bivirkninger vi ikke forventer, men som kan forekomme er:

Infeksjon: Du blir etterbehandlet med krem som er antiinflammatorisk og reduserer sjansen for infeksjon. En sjelden gang oppstår det infeksjon, som krever behandling med antibiotika. Dersom du opplever at hevelsen i huden vedvarer eller t det kommer puss fra huden må skal du umiddelbart kontakte din behandler.

Herpesutbrudd: Behandlingen kan utløse et herpesutbrudd. Hvis du er plaget av herpes/forkjølelsessår, informer din behandler sånn at du kan forbehandles med antiviral medisin.

Hyperpigmentering: Dersom du ikke følger rådene om å unngå sol og ikke bruker solfaktor 50 daglig kan du oppleve å få permanent brunfarging i huden. Har du lett for å få pigmenteringer i huden skal du for- og etterbehandles med en spesiell type krem og det er viktig at du informere din behandler dersom du har lett for å få pigmenteringer.

Hypopigmentering: Dersom en går for dypt i huden, fjernes pigmentet, og det oppstår hvite områder i huden. Erfaren behandler og laserens teknologi reduserer sjansene for at dette oppstår.

Brannskade: Erfaren behandler og laserens teknologi reduserer sjansene for at dette oppstår.

Hudnekrose: For kraftig behandling kan gi vævsdød i huden. Erfaren behandler og laserens teknologi reduserer sjansene for at dette oppstår.

Informasjon og timebestilling

  • DD slash MM slash YYYY