Generelle råd

Hvordan gjøres betalingen?

Betaling gjøres senest på operasjonsdagen og det enkleste er å betale med kort. Eventuell betaling via bankgiro må gjøres før operasjonen og kvitteringen tas med på operasjonsdagen.

Når avtales dato for operasjon?

Dato for operasjon avtales når pasienten bestemmer seg for å få utført inngrepet.

Når skal jeg møte opp på operasjonsdagen?

Av praktiske årsaker vil pasienten som regel får beskjed om nøyaktig klokkeslett for operasjonen én uke før operasjonen, ved å ringe til klinikken. Eventuelle uklarheter eller spørsmål i forbindelse med operasjonen vil da kunne avklares. Dersom du ønsker å flytte operasjonstime må du varsle klinikken i god tid.

Hva om jeg blir syk rett før operasjonen?

Skulle du bli syk dagen før operasjonen må du ringe til klinikken omgående. Dersom det er etter kontortid skal du ringe kirurgen privat og gi beskjed.

Må jeg slutte med P-piller?

Dagens P-piller/P-plaster inneholder mye mindre hormoner enn tidligere. Du trenger derfor ikke slutte med P-piller eller P-plaster (og mini-piller) ved operasjoner. Kombinasjonen P-piller/P-plaster og røyking er svært ugunstig, da det øker faren for blodpropp.

Informasjon og timebestilling

  • DD slash MM slash YYYY