Restylane

Fjerning av filler med Hylase

Det kan være flere grunner til at en ønsker å fjerne en filler som er lagt i huden.
En kan fjerne filler ved å injisere et enzym som bryter ned filleren. Noen ganger kan det være behov for flere behandlinger for å oppnå ønsket resultat.
Det er viktig at denne type behandling utføres av en erfaren behandler. Kontakt oss på telefon: 72909070 eller på vår nettside for en konsultasjon dersom du ønsker å fjerne filler.

Informasjon og timebestilling

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY