Restylane

Ofte stilte spørsmål

Kan alle behandles?
Gravide skal ikke behandles. Ammende kan behandles, men ikke ved bruk av bedøvende krem eller lokalbedøvelse. Pasienter som bruker cytostatiske immunsuppresiva (Azatioprin, Cyklofosfamid, Metotreksat, Mykofenolat, Imurel, Cimzia etc.  skal ikke behandles. Går en på blodfortynnede medisiner skal behandler informeres om dette.

Man skal ikke behandles med Restylane® dersom en tidligere har benyttet andre permanente fillere!

Hva er aldersgrensen for behandling med Restylane®?
Hos Klinikk Trondheim har vi 20 års aldersgrense på restylanebehandling.

Hvor lenge varer effekten?
Biologiske forskjeller medfører at effekten varierer fra person til person. Mengde produkt som skal til for å oppnå ønsket effekt kan en derfor ikke forutsi. Varigheten er ca. 3-18 måneder. Dette avhenger av behandlingsområde, hudtype og injiseringsteknikk. I lepper er varigheten ca. 3-6 måneder. Ønsket grad av korreksjon kan opprettholdes ved hjelp av oppfyllings- og oppfølgingsbehandlinger.

Er behandlingen smertefull?
Enkelte områder kan være mer smertefulle å behandle enn andre. En kan da bedøve området med krem eller injeksjon. Restylane® finnes også med bedøvelse, noe som gjør at en merker mindre og mindre smerte underveis i behandlingen.

Jeg står på antibiotika, kan jeg behandles med Restylane®?
Du skal ikke behandles med Restylane® når du står på antibiotika. Du skal være helt frisk når Restylane® injiseres. Det vil si at det ikke skal være infeksjon i kroppen. Vær oppmerksom på at du ikke skal ha utbrudd med forkjølelsessår/herpes når Restylane ® injiseres. Du skal i ikke ha feber. Du skal ikke stå på antibiotika.

Blir en mimikkløs etter Restylanebehandling?
Restylane påvirker ikke muskulaturen og mimikken i ansiktet. Med riktig Restylaneprodukt, riktig mengde Restylane og riktig injeksjonsteknikk, kan en oppnå resultater som ser helt naturlige ut og mimikken er bevart.

Informasjon og timebestilling

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY